Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức bộ máy điều hành Công tyCÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lê Quang Thắng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc.

Trình độ: Đại học

Kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế khoa Quản trị

KDCN&XDCB, CCHN thiết kế, CCHN giám sát,

QLDA, CC nghiệp vụ đấu thầu.

Thành tích: Doanh nhân Việt Nam vàng năm 2009

Doanh nhân tiêu biểu tại lễ báo công vương triều

Lý nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Bằng khen của Bộ Xây dựng cho cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2011.

Có trên 40 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành.

 

  

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: P.CT HĐQT – Phó Tổng giám đốc

Trình độ: Đại học

Cử nhân kinh tế, CC bồi dưỡng kế toán trưởng, CC hành nghề kế toán.

Có thời gian trên 20 năm kinh nghiệm về quản lý và nghiệp vụ.

 

Bà Hoàng Thị Thu Hằng 

Chức vụ: Ủy viên HĐQT – Trưởng phòng Kế toán tổng hợp

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Có thời gian trên 15 năm kinh nghiệm về quản lý và nghiệp vụ.


 CÁC THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO

Ông Lê Quang Thắng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc.

Trình độ: Đại học

Kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế khoa Quản trị

KDCN&XDCB, CCHN thiết kế, CCHN giám sát,

QLDA, CC nghiệp vụ đấu thầu.

Thành tích: Doanh nhân Việt Nam vàng năm 2009

Doanh nhân tiêu biểu tại lễ báo công vương triều

Lý nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Bằng khen của Bộ Xây dựng cho cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2011.

Có trên 40 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: P.CT HĐQT – Phó Tổng giám đốc

Trình độ: Đại học

Cử nhân kinh tế, CC bồi dưỡng kế toán trưởng, CC hành nghề kế toán.

Có thời gian trên 20 năm kinh nghiệm về quản lý và nghiệp vụ.

 

Ông Đỗ Quốc Viên

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Trình độ: Đại học

Có thời gian trên 40 năm kinh nghiệm về quản lý và điều hành

 

Ông Ngô Tiến Thân

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Trình độ: Đại học

Có thời gian trên 40 năm kinh nghiệm về quản lý và điều hành

 

Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Trợ lý tổng giám đốc

Trình độ: Cử nhân luật

Có thời gian trên 40 năm kinh nghiệm về quản lý và điều hành

 

Bà Hoàng Thị Thu Hằng 

Chức vụ: Ủy viên HĐQT – Trưởng phòng Kế toán tổng hợp

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Có thời gian trên 15 năm kinh nghiệm về quản lý và nghiệp vụ.

 

Ông Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật

Trình độ: Kỹ sư mỏ địa chất

Có thời gian trên 10 năm kinh nghiệm về quản lý và nghiệp vụ.

 

Chia sẻ bài viết:
© 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT LONG - VIET LONG INVESTMENT AND COSNTRUCTION JOIN STOCK COMPANY