DỰ ÁN TIÊU BIỂU >> Thi công xây dựng

Dự án Khai thác đá Ryolit làm vật liệu xây dựng thông thường (24 héc ta) tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh với trữ lượng 10 triệu m3

Dự án khác

0:00 / 0:00
© 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT LONG - VIET LONG INVESTMENT AND COSNTRUCTION JOIN STOCK COMPANY