Dịch vụ nông nghiệp
Thi công xây dựng
Xử lý môi trường

công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt long

VIET LONG INVESTMENT AND COSNTRUCTION JOIN STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 99 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND thành phố Uông Bí đến kiểm traviệc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang

Thực hiện hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát của Thường thực HĐND và các Ban HĐND thành phố Năm 2023. Ngày 21/8/2023 Đoàn giám sát do ông Trân Phi Long – Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long.

Sau khi kiểm tra, Đoàn có đánh giá cao việc chấp hành nghiêm túc Quyết định và Kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021- 30/6/2023 của Công ty cũng như chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy.

Về kết quả thực hiện. Công ty Việt Long là một trong đơn vị đi đầu trong vấn đề giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội nhất là vấn đề rác thải. Công ty đã có rất nhiều cố gắng trong việc đổi mới công nghệ để thực hiện giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình đốt rác phát thải ra môi trường: Mùi, nước rỉ rác và ruồi nhặng,…; Công ty đã xác định rõ bảo vệ môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình sản xuất, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty; Công ty đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lệnh sản xuất để tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong Nhà máy xử lý rác và toàn công ty, đã tập trung vào chỉ đạo thực hiện xử lý rác theo đúng quy trình. Đã ban hành các kế hoạch ứng phó với sự cố môi trường, kế hoạch ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ…; Giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng, ban và có cá nhân chịu trách nhiệm cụ thể khi xảy ra sự cố về môi trường trong do công ty quản lý; Có lập sổ theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện hàng ngày tại khu sản xuất của công ty; Ban hành các Quy định về công tác an toàn lao động, biện pháp chống khói, bụi, mùi… trên các mặt bằng sản xuất của nhà máy có thể phát tán ra môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; Lãnh đạo Công ty ngoài việc thường xuyên xuống nhà máy chỉ đạo hoạt động sản xuất còn chú trọng quan tâm công tác bảo vệ môi trường; Công ty hết sức chú trọng Công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy. Tổng công ty luôn kịp thời tuyên truyền Luật, Nghị định, thông tư và các quy định về bảo vệ môi trường cho cán bộ, nhân viên, công nhân tại Nhà máy. Đồng thời thường xuyên kiểm tra nhắc nhở người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình làm việc; Công ty đã tập trung Quán triệt công tác bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, thực hiện đầy đủ nghiêm túc Công tác bảo vệ môi trường tại các hội nghị, các công văn đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, Quy chế nội bộ, định kỳ kiểm tra nhắc nhở và đánh giá thực hiện hàng tháng tại Nhà máy và các phòng ban của Công ty; Công ty thực hiện tốt quỵ định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên nhà máy xanh, sạch, đẹp đảm bảo vệ sinh môi trường; Qua kết quả Quan trắc tại nhà máy Khe Giang (định kỳ và đột xuất) đều đảm bảo QCVN, được nhiều cơ quan quản lý nhà nước đến kiểm tra và đánh giá cao về công tác xử lý môi trường.

Về dây chuyền công nghệ xử lý tại Nhà máy: Công nghệ đốt triệt để 100% chất thải rắn đã được sở TNMT và liên ngành thẩm định, đánh giá: Công nghệ không phát sinh nước thải ra ngoài môi trường; Tro, xỉ thải của lò đốt được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất gạch không nung; Nhiệt độ trong buồng sơ cấp và thứ cấp đảm bảo theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 61- 2016ZBTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt rác thải sinh hoạt và QCVN 30:2012/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp. Nhiệt độ buồng thứ cấp đạt trên 1.2000C đảm bảo không phát sinh furan/dioxin

Về kết quả hoạt động môi trường: Nhà máy tuân thủ đúng quy trình công nghệ đốt rác triệt để 100%, toàn bộ rác thải vận chuyển vào nhà máy đều được xử lý ngay trong ngày đảm bảo vệ sinh môi trường nên không phát sinh mùi, ruồi nhặng và nước rỉ rác; Kết quả quan trắc định kỳ và đột xuất (3 tháng/lần) khí thải của lò đốt rác thải sinh hoạt của Công ty, các thông số quan trắc đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép theo quy định; Môi trường không khí xung quanh đảm bảo, không mùi, không ruồi

Về sự phối hợp giữa doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị, chỉnh quyền địa phương thực hiện bảo vệ môi trường và giải quyết ý kiến cử tri: Công tác phối hợp giữa Công ty với các cơ quan chức năng khá tốt. Hàng năm chung tay với chính quyền thành phố về thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Thượng Yên Công.

Các cơ quan quản lý nhà nước đến kiểm tra (Bộ TNMT, Sở TNMT, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường) và đánh giá cao về công tác xử lý môi trường, đặc biệt Ngày 14/4/2023 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với Công ty. Trong đoàn kiểm tra có mời chi cục Bảo vệ môi trường – Sở TNMT, Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường – Sở TNMT và Công an thành phố Uông Bí tham gia đoàn kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường đã mời Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường – Sở TNMT lấy mẫu, giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường khí thải lò đốt chất thải rắn, kết quả các thông số khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép trong quy chuẩn kỹ thuật khí thải lò đốt rác và trong giấy phép môi trường.

Theo đánh giá của đoàn sau gần 8 năm hoạt động, các lò đốt rác của Nhà máy xử lý rác thải Khe Giang vận hành ổn định, các khâu phân loại rác, sấy rác, tiếp nhận rác đầu vào, xử lý tro đốt đầu ra… được thực hiện theo quy trình tự động và bán tự động, đảm bảo an toàn lao động

Facebook
Twitter
Email