Dịch vụ nông nghiệp
Thi công xây dựng
Xử lý môi trường

công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt long

VIET LONG INVESTMENT AND COSNTRUCTION JOIN STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 99 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Dự  án Đốt rác phát điện tại Quảng Ninh có tên đầy đủ là Dự án Xử lý chất thải y tế – Xử lý chất thải sinh hoạt thành năng lượng. Đây là 1 trong số 14 dự án được Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài theo Quỹ triển khai kinh doanh để mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng chất lượng cao ra nước ngoài trong năm 2022 và đã được Bộ chủ quản của Nhật Bản phê duyệt chủ trương đầu tư.