Dịch vụ nông nghiệp
Thi công xây dựng
Xử lý môi trường

công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt long

VIET LONG INVESTMENT AND COSNTRUCTION JOIN STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 99 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Sơ đồ cơ cấu tổ chức – nhân sự

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

* BAN GIÁM ĐỐC:

Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Quang Thắng

 • Điện thoại: 0913.268.368
 • Email: lequangthang90@gmail.com

Tổng Giám đốc: Ông Lê Cao Long

 • Điện thoại: 0906.050.688
 • Email: tanlongvpls@gmail.com

Phó Tổng giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

 • Điện thoại: 0886.799.666
 • Email: thanhthuyvl2205@gmail.com


Phó Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

 • Điện thoại: 0982.732.988
 • Email: nguyenmanhtuansyt@gmail.com

* PHÒNG BAN:


Trưởng phòng TC-KT: Bà Hoàng Thị Thu Hằng

 • Điện thoại: 0982.488.568
 • Email: hoanghangvl@gmail.com


Trưởng phòng TC-HC: Ông Nguyễn Văn Nam

 • Điện thoại: 0346.393.088
 • Email: nguyenvannam27757@gmail.com


Phó phòng TC-HC: Ông Nguyễn Văn Khánh

 • Điện thoại: 0977.616.223
 • Email: khanhnguyenvlong@gmail.com


Trưởng phòng KHKT: Ông Đặng Quốc Cường

 • Điện thoại: 0964.351.444
 • Email: cuong1704hl@gmail.com


Phó phòng KHKT: Ông Phạm Văn Thành

 • Điện thoại: 0982.529.666
 • Email: phamthanhxdvl@gmail.com


Phó giám đốc GREEN VL: Ông Đặng Xuân Trường

 • Điện thoại: 0978.987.107


Đội phó GREEN VL: Ông Vũ Văn Doãn

 • Điện thoại: 0965.520.654


Đội phó GREEN VL: Bà Đoàn Thị Oanh

 • Điện thoại: 0355.898.556


Phó Giám Đốc GOLD VL: Ông Nguyễn Minh Tuấn

 • Điện thoại: 0918.553.976


Phó Giám Đốc GOLD VL: Ông Nguyễn Quyết Thắng

 • Điện thoại: 0842.778.189


Phó Giám Đốc GOLD VL: Ông Mai Thanh Toàn

 • Điện thoại: 0913.397.819
Facebook
Twitter
Email