Dịch vụ nông nghiệp
Thi công xây dựng
Xử lý môi trường

công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt long

VIET LONG INVESTMENT AND COSNTRUCTION JOIN STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 99 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đốt rác phát điện

Dự án Đốt rác phát điện tại Quảng Ninh có tên đầy đủ là Dự án Xử lý chất thải y tế – Xử lý chất thải sinh hoạt thành năng lượng. Đây là 1 trong số 14 dự án được Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài theo Quỹ triển khai kinh doanh để mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng chất lượng cao ra nước ngoài trong năm 2022 và đã được Bộ chủ quản của Nhật Bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Thư quan tâm gửi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản về Dự án. Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý để liên doanh gồm: Công ty Việt Long (tại Quảng Ninh)- Công ty Chodai – Tập đoàn Maeda (của Nhật Bản) nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Xử lý chất thải y tế – chất thải sinh hoạt thành năng lượng. Thực hiện dự án tại khu xử lý rác Khe Giang, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vận hành theo hình thức chuyển giao công nghệ.

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản phát biểu ý kiến về Dự án.

Đây là công nghệ xử lý chất thải tiên tiến nhất hiện nay vì có thể xử lý chung cả chất thải y tế và chất thải sinh hoạt, thu hồi nhiệt để chạy tua bin phát điện. Đồng thời là dự án tái tạo năng lượng có thể giảm thiểu phát thải nhà kính qua việc phát điện, đóng góp vào chủ trương trung hoà khí cacbon đang được nhà nước ta rất quan tâm.

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản phát biểu ý kiến về Dự án.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, đến nay, 70% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt (tương đương 787 tấn/ngày) được xử lý bằng phương pháp chôn lấp; mới chỉ 26% tổng lượng rác sinh hoạt (tương đương 295 tấn/ngày) được xử lý bằng công nghệ đốt; dưới 4% lượng (tương đương 22 tấn/ngày) được xử lý bằng phương pháp tái chế thu hồi nhựa.

Chuyên gia Nhật Bản thuyết trình về Dự án.

Năm 2021 toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 8.567 tấn chất thải nguy hại phát sinh và gần 2.412 tấn chất thải y tế thông thường. Trong đó, 99,84% lượng chất thải này được các chủ nguồn thải ký hợp đồng với các đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp phép vận chuyển, xử lý; số còn lại (khoảng 14 tấn) được thu gom, lưu kho chờ xử lý theo quy định. Đây sẽ là nguồn nguyên liệu đầu vào rất lớn để dự án đi vào hoạt động sau này.

Facebook
Twitter
Email